ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (TPN) จับมือ ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง (CPP) เดินหน้าก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเซ็นสัญญามูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ -- บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN บริษัทในเครือบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP เพื่อเดินหน้าก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท คาดเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564  เพื่อช่วยประหยัดพลังงานภาคขนส่ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลดลง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยมี ฯพณฯ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ท่าน จาง เซียวหง เลขานุการเอกฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาฯ

นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC และกรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN  กล่าวว่า “บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN บริษัทย่อยในเครือ PSTC มีความยินดีลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์  เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบริษัทรับก่อสร้างและวางท่อขนส่งน้ำมัน CPP เพราะมีความชำนาญด้านการวางท่อขนส่งก๊าซและน้ำมันขนาดใหญ่มากกว่า 40 ปี มีประสบการณ์และผลงานการวางท่อขนส่งน้ำมัน และก๊าซทั่วโลกกว่า 100,000 กิโลเมตร ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รัสเซีย และในเอเชีย    บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า CPP จะสามารถทำการดำเนินการก่อสร้างและวางท่อน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานโลก โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 9,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 เดือน คาดว่าระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนี้จะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นี้”

 
สำหรับโครงการนี้ประกอบไปด้วยการวางระบบท่อขนส่งน้ำมันระยะทาง 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด โดยการก่อสร้างเริ่มจากอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีการก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางที่อำเภอบ้านไผ่ ขนาด 140 ล้านลิตร ทั้งนี้เมื่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อดังกล่าวแล้วเสร็จ จะลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไปจำนวน 88,000 เที่ยวต่อปี คิดเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งลงไปได้กว่า 15.4 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ตลอดทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ถนน เพิ่มความปลอดภัย ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนไปได้อีกเป็นจำนวนมาก และยังทำให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศมีราคาที่ลดลงเพราะมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำลง
 
นอกจากนี้บริษัทฯ และ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ระหว่างร่วมมือกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะขยายการวางท่อขนส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาศัยการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยปีละกว่า 1,200 ล้านลิตร และมีแนวโน้มการบริโภคน้ำมันที่สูงเพิ่มขึ้นทุกปีจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศดังกล่าว
           
“บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงพลังงานเห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จนอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้รับในด้านราคาน้ำมันที่ลดลง ประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงในด้านการจัดหาพลังงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยมีส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง นายภาณุ กล่าวเพิ่ม
 
ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ผ่านมา TPN ได้พัฒนาโครงการทั้งด้านการสำรวจเส้นทาง การออกแบบระบบทางวิศวกรรม และตลอดจนยื่นผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยและได้รับการอนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
 
************************************
 
เกี่ยวกับบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN เป็นบริษัทในเครือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 1,350 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจหลักทางด้านการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ ขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินงานโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ภูมิภาคและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา
 
 
เกี่ยวกับบริษัทแม่: บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีธุรกิจ 3 ด้านคือ 1. ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 2. จำหน่ายไฟฟ้าให้ภาครัฐจากพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ ปัจจุบันมีการขายไฟฟ้าจำนวน 30 MW และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 40 MW และ 3. ธุรกิจจัดจำหน่ายด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทต่างๆ ภายใต้ผู้ประกอบการค้ามาตรา 7 ทั้ง LPG, CNG และ LNG และธุรกิจล่าสุดคือการขนส่งน้ำมันทางท่อเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดให้บริการประมาณไตรมาส 4 ของปี 2564  ข้อมูลเพิ่มเติม Website:  www.pst.co.th
 
บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (CPP)
บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (CPP) ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนาการขนส่งลำเลียงน้ำมันทางท่อ คลังเก็บน้ำมันแบบบูรณาการ และเป็นผู้ให้บริการขนส่งสำหรับน้ำมันและก๊าซ ทำงานโดยยึดหลักค่านิยมวัฒนธรรมกับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังจริยธรรมการทำงานอย่างพิถีพิถัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมนวัตกรรม ทำงานโดยยึดมั่นความปลอดภัย และมีความสามัคคี ทุ่มเทเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์คุณค่าให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา รวมทั้งการตอบแทนสังคมอีกด้วย
  • ปี 2516  บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้นาม Petroleum Pipeline Bureau (ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร) โดยร่วมกับ Ministry of Fuel and Chemical Industries (กระทรวงเชื้อเพลิงและสารเคมี)
  • ปี 2531  เปลี่ยนชื่อเป็น Pipeline Bureau (ไปป์ไลน์ บูโร)  โดยร่วมกับ China National Petroleum Corporation (CNPC)
  • ปี 2560  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็น China Petroluem Pipeline Engineering Co.,Ltd. (CPP) (ไชน่า บริษัท ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด)

milfxxxvideo.net gaytube8 homemadevideos.webcam transsexual pornfree.vip